ครั้งแรกในประเทศ! ผู้สมัครนายก อบต. ผลคะแนนเสมอกัน "จับสลาก" ตัดสินแพ้ชนะ

ครั้งแรกในประเทศ! ผู้สมัครนายก อบต. ผลคะแนนเสมอกัน "จับสลาก" ตัดสินแพ้ชนะ

ครั้งแรกในประเทศ! ผู้สมัครนายก อบต. ผลคะแนนเสมอกัน "จับสลาก" ตัดสินแพ้ชนะ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ครั้งแรกในประเทศ! ผู้สมัครนายก อบต. วังน้ำคู้ พิษณุโลก ผลคะแนนเสมอกัน ใช้วิธี "จับสลาก" ตัดสินแพ้ชนะ

(29 พ.ย.64) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ อบต.วังน้ำคู้ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก ทาง กกต. จัดการจับสลาก ผู้สมัครนายก อบต.วังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก หลังจากเมื่อวานผลคะแนนของผู้สมัครเท่ากัน คือหมายเลข 1 จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ ได้ 1,213 คะแนน หมายเลข 2 นายวิเศษ ยาคล้าย ได้ 1,213 คะแนน ทำให้ทาง กกต.ต้องใช้วิธีการจับสลาก

นายอรรฆพร บุญเจือ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ได้ชี้แจงขั้นตอนในการจับสลากว่าวิธีการจับสลากกรณีผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเท่ากัน กรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็นเหตุให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่นเกินจำนวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจัดให้มีการจับสลากภายในสามวันนับแต่วันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้สมัครทราบกำหนดวัน เวลา และสถานที่จับสลากดังกล่าว

โดยการจับสลาก ให้ดำเนินการจับสลาก 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขียนชื่อผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันที่จะต้องจับสลากบนสลากที่เหมือนกัน แล้วใส่ในภาชนะทึบแสง ทำการเขย่าภาชนะให้สลากคละกันเพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากของผู้สมัครใด แล้วให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครจากในภาชนะขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลำดับแรกให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลาก เพื่อได้รับเลือกตั้งก่อนชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลำดับถัดไปให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพื่อได้รับเลือกตั้ง เป็นลำดับถัดไปตามลำดับจนครบผู้สมัครทุกคนที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน

การจับสลากครั้งที่ 2 ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำสลากเท่ากับจำนวนผู้สมัครที่จะต้องจับสลากซึ่งมีข้อความในสลากว่า "ได้รับเลือกตั้ง" เท่าจำนวนที่ยังขาดอยู่ นอกจากนั้น เป็นสลากซึ่งมีข้อความว่า "ไม่ได้รับเลือกตั้ง" ผู้สมัครผู้ใดจับสลากซึ่งมีข้อความว่า "ได้รับเลือกตั้ง" ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นการจับสลากให้กระทำต่อหน้าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ให้บันทึกแสดงผลการจับสลากแล้วรายงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว

ซึ่งผลการจับสลากในครั้งนี้ปรากฏว่าจ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ เป็นผู้จับได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ คนใหม่ และถือว่าเป็นการจับสลากหานายก อบต.แห่งแรกของพิษณุโลก และประเทศไทย ท่ามกลางการแสดงความยินดีของญาติและกองเชียร์ที่มาร่วมลุ้นและให้กำลังใจผู้สมัครในการจับสลากในครั้งนี้

ด้าน จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้รู้สึกว่าเป็นธรรมอย่างมากถึงแม้จะมีคะแนนเท่ากันและต้องมาจับสลากทำให้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารู้สึกตื่นเต้น และได้ไปบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดพิษณุโลกเอาไว้ อาทิ พระพุทธชินราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และศาลพระภูมิเจ้าที่ บริเวณหน้า อบต.อีกทั้งได้ทำการแก้เคล็ด ด้วยการเดินขึ้นไปที่ห้องนายก อบต.อีกด้วย ซึ่งหลังจากนี้หากมีการรับรองผลการเลือกตั้งแล้วก็จะไปแก้บนในภายหลัง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook