จ.สุรินทร์ แจ้งผู้สูงอายุลงทะเบียนผู้สูงอายุภายใน พ.ย.นี้ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุรินทร์ แจ้งเตือนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนผู้สูงอายุภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2554 นายนรชัย ภาควรรธนะ ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ให้เตรียมความพร้อมในการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินงานเบี้ยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งกำหนดให้มีการลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ระหว่างวันที่ 16 30 พฤศจิกายน 2552 เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2554 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จึงขอให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามกำหนด ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ตัวแทนมายื่นคำขอลงทะเบียน ณ สำนักงานเทศบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล โดยจะประกาศรายชื่อให้ทราบภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2552

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!