จ.ระนอง เดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายการปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดระนอง เดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายการปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวถึงนโยบายการปฏิบัติการ ประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ 2553 ว่า จังหวัดระนองได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน 9 โครงการหลัก ประกอบด้วย 1. โครงการรั้วชายแดน : มีหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 25 เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 2. โครงการรั้วชุมชน : มีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 3. โครงการรั้วสังคม : มีที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 4. โครงการรั้วโรงเรียน : มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 5. โครงการรั้วครอบครัว : มีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 6. โครงการโรงงานป้องกันยาเสพติด มีสำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 7. โครงการปราบปรามยาเสพติดรายสำคัญและลดความเดือดร้อนของประชาชน มีตำรวจภูธรจังหวัดระนอง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 8. โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และ 9. การบริหารจัดการและอำนวยการ มี ศตส.จ.ระนอง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8 ได้กำหนดมอบนโยบายการปฏิบัติการ ประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 ของจังหวัดระนอง ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเรืองราษฎร์ โรงแรมทินิดีระนอง ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระนอง (ศตส.จ.ระนอง) จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!