ประธานสภาผู้พิการภาคใต้ ขอให้ผู้พิการที่ยังไม่ได้จดทะเบียน รีบดำเนินการเพื่อรับเบี้ยความพิการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานสภาผู้พิการภาคใต้ ขอให้ผู้พิการที่ยังไม่ได้จดทะเบียน รีบดำเนินการเพื่อมีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการ และขอให้ติดตามข่าวสารที่รัฐบาลประกาศเพื่อช่วยเหลือคนพิการมากขึ้น นายกิตติ สืบสันติพงษ์ ประธานสภาผู้พิการภาคใต้ กล่าวว่า ในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ จะมีการจัดงานวันคนพิการสากล นายกรัฐมนตรีจะทำพิธีกดปุ่มแจกเบี้ยความพิการแก่ผู้พิการทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน ดังนั้นขอให้คนพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้รีบไปจดทะเบียนผู้พิการ เพื่อขอใช้สิทธิ์รับเบี้ยความพิการได้ที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อจะได้รับเบี้ยความพิการในเดือนเมษายนปี 2553 ทั้งนี้ หากผู้พิการไม่สามารถเดินทางออกมาจดทะเบียนได้ สามารถให้ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลไปจดทะเบียนแทนผู้พิการได้ ประธานสภาผู้พิการภาคใต้ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือคนพิการค่อนข้างมาก มีการออกพระราชบัญญัติ ประกาศ กฎกระทรวงต่างๆ ออกมาแล้วประมาณ 15 ฉบับ เช่น การลดหย่อนภาษีแก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ เป็นต้น อยากให้ผู้พิการและผู้เกี่ยวข้องให้ความสนใจติดตามข่าวสาร และขอความร่วมมือผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้ปกครอง ช่วยนำผู้พิการออกมาร่วมงานวันคนพิการที่จัดขึ้นในแต่ละจังหวัด เพื่อเปิดโลกทัศน์ การรับรู้สิทธิและสวัสดิการต่างๆ แก่ผู้พิการ และขอให้ผู้พิการมีกำลังใจ ออกสู่สังคม เพราะขณะนี้สังคมเปิดโอกาสให้คนพิการมากขึ้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด