สหประชาชาติระบุว่าจีนจะมีบทบาทในการรักษาสันติภาพโลกเพิ่มมากขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สหประชาชาติระบุจีนจะเพิ่มบทบาทในปฏิบัติการรักษาสันติภาพโลกมากขึ้น ซึ่งจะนับเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี ที่ทหารจีนจะได้ทำหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารนานาชาติในการรักษาสันติภาพโลก การเปลี่ยนแปลงท่าทีของจีนในครั้งนี้ จะเป็นการส่งสัญญาณถึงไมตรีจิตที่จีนมีต่อโลก และแสดงถึงการร่วมรับผิดชอบของจีน ต่อปัญหาความขัดแย้งโลก ทั้งนี้ เมื่อปีที่แล้วจีนส่งกองเรือไปยังอ่าวเอเดน เพื่อคุ้มครองเรือสินค้าให้รอดพ้นจากการถูกโจรสลัดเข้าจี้ปล้นยึดเรือ และขณะนี้กำลังพิจารณาร่วมมือกับนาโตในการลาดตระเวนตรวจการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด