เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียยึดวัตถุดิบในการสร้างระเบิดที่มีน้ำหนักถึง 75 ตัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียยึดวัตถุดิบทำระเบิดน้ำหนัก 75 ตันที่ขนส่งทางเรือจากมาเลเซียมายังอินโดนีเซีย ขณะนี้กำลังสอบสวนถึงการเชื่อมโยงกับการก่อการร้าย นายนาซาร์ ซาลิม เจ้าหน้าที่ศุลกากร กล่าวว่าพบสารแอมโมเนียม ไนเตรท บนเรือลำหนึ่งที่ถูกยึดในทะเลจีนใต้ สารดังกล่าวสามารถใช้ทำปุ๋ย แต่นายซาลิมกล่าวว่าร้อยละ 95 ของแอมโมเนียม ไนเตรทที่นำเข้ามาในอินโดนีเซียใช้ในการทำระเบิด จึงเป็นไปได้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้าย

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด