เผยผลสำรวจ ประชาชนอยากฉีดวัคซีนป้องกันโควิดชนิดใดมากสุด

เผยผลสำรวจ ประชาชนอยากฉีดวัคซีนป้องกันโควิดชนิดใดมากสุด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพโพลล์ ปชช.อยากฉีดไฟเซอร์มากสุด ให้คะแนน 3.33 เต็ม 5 ต่อความพึงพอใจในการรับวัคซีน โควิด-19

 “กรุงเทพโพลล์” มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ที่สุดวัคซีนแห่งปี” เนื่องในโอกาส “วันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี” เป็นวันสาธารณสุขแห่งชาติโดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,172 คน โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชน ร้อยละ 32.0 อยากฉีดวัคซีนโควิด – 19 ของไฟเซอร์มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 25.4 โมเดอร์นา และร้อยละ 10.4 แอสตร้าเซนเนก้า,ร้อยละ 6.2 ซิโนฟาร์ม, ร้อยละ 6.0 จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน และ ร้อยละ 1.1 ชิโนแวค

ขณะที่ความพึงพอใจต่อการรับวัคซีน โควิด-19 พบว่า ประชาชนให้คะแนน 3.33 เต็ม 5 ในภาพรวม ซึ่งแปลผลได้ว่า มีความพึงพอใจระดับปานกลาง โดยเรื่องที่พึงพอใจมากที่สุด 3.65 คะแนน การบริการ ช่องทางในการไปรับการฉีดวัคซีน, รองลงมา 3.54 คะแนน การแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัคซีน ,และ 3.42 คะแนนเรื่อง ความรวดเร็วในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนครบทั้งประเทศ ส่วนเรื่องที่พึงพอใจน้อยที่สุด 2.89 คะแนน การเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ต้องรอการฉีดวัคซีน การล็อกดาวน์ประเทศ

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่นึกถึงมากที่สุด เมื่อพูดถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ปี 2564 ร้อยละ 39.9 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน,รองลงมา ร้อยละ 23.5 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ และร้อยละ 15.3 พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์