14 ภาพ "ทาทา" ทำใจยอมรับ ทัวร์ลงหลังเปิดตัวเป็นทูตยุติความรุนแรง ขุดวีรกรรม "รบกวนด้วยค่ะ"

รูปภาพของ "ทาทา" ทำใจยอมรับ ทัวร์ลงหลังเปิดตัวเป็นทูตยุติความรุนแรง ขุดวีรกรรม "รบกวนด้วยค่ะ"

อัลบั้มภาพทั้งหมด "ทาทา" ทำใจยอมรับ ทัวร์ลงหลังเปิดตัวเป็นทูตยุติความรุนแรง ขุดวีรกรรม "รบกวนด้วยค่ะ"