รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดติวเตอร์แชนแนล มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา ที่จังหวัดนครสวรรค์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดติวเตอร์แชนแนล โรงเรียนนครสวรรค์ และเปิดห้องประชุมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เวลา 09.30 น.วันนี้(20 พย.52)ที่หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการติวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 พันคน จาก 63 โรงเรียน ของสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และกำแพงเพชร ตามโครงการติวเตอร์แชนแนล ออนทัวร์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ช่อง ETV ทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00 12.00 น. โดยในครั้งนี้จะออกอากาศในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายนนี้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาห้เท่าเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท จากนั้นเวลา 11.30 น. ได้เดินทางต่อไปที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จิรประวัตินครสวรรค์ เพื่อเปิดโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบนโยบายแผนปฏิบัติการการศึกษาเข้มแข็ง "ไทยเข้มแข็ง ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 1 พร้อมมอบนโยบายทิศทางการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยยึดถือ 3 เสาหลัก 3D 4 ใหม่ คือ เน้นคุณภาพ การขยายโอกาสให้คนทุกกลุ่มและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และมอบนโยบาย 5 ฟรี คือ เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ติวฟรีเป็นการติวเข้ม เติมเต็มความรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นมโรงเรียนฟรีถึงชั้นประถมปีที่ 6 และอาหารกลางวันฟรีถึงชั้นประถมปีที่ 6 ส่วนโรงเรียนเอกชน ฟรีเฉพาะโรงเรียนเอกชนการกุศล โดยเพิ่มงบรายหัวจาก 10 บาท เป็น 13 บาท ผู้พิการยังได้เรียนฟรีถึงปริญญาตรี ส่วนฟรีที่ 6 คือ เด็กจะได้รับสารไอโอดีนฟรีตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จนถึงปฐมวัย จากนั้นในเวลา 14.00 น. ได้เป็นประธานเปิดห้องประชุมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 อำเภอท่าตะโก เยี่ยมชมนิทรรศการ 3 D โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนกว่า 1,500 คนให้การต้อนรับ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด