จ.สุโขทัย จัดโครงการสืบสานประเพณี ลงแขกเกี่ยวข้าว สร้างสามัคคีเพื่อพ่อหลวง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อสืบสานประเพณีที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความดีความสามัคคี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้ (20 พ.ย.52) นายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณี ลงแขกเกี่ยวข้าว สร้างสามัคคีเพื่อพ่อหลวง ณ วัดนากาหลง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี และวัดนากาหลง ร่วมกันจัดขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการดำเนินชีวิตของเกษตรกร ก้าวไปตามกระแสของความทันสมัย หันไปใช้เทคโนโลยีกันมากขึ้น เช่นรถเกี่ยวข้าว รถสีข้าว ทำให้ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกำลังจะเลือนหายไปจากสังคมไทย การจัดงานในวันนี้ จึงเป็นการสืบสานประเพณีที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญของเกษตรกรไทย ให้คงอยู่ตลอดไป และให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ตลอดจนเป็นการรวมพลังประชาชนในการสร้างความดีความสามัคคี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด