จ.สุราษฎร์ธานี เชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมถวายความจงรักภักดี ตามโครงการ "1 เหรียญ 1 คำอธิษฐาน เพื่อในหลวง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมถวายความจงรักภักดี ตามโครงการ "1 เหรียญ 1 คำอธิษฐาน เพื่อในหลวง นายดำริห์ บุญจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า เนื่องในศุภวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 นับเป็นมหามงคลยิ่งอีกวาระหนึ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอเชิญชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการ "1 เหรียญ 1 คำอธิษฐาน เพื่อในหลวง เพื่อเชิญคนไทยทั่วประเทร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันอธิษฐาน ขอพระบารมีจงดลบันดาลให้เกิดพลังสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ นำความเจริญสุขสงบให้บังเกิดแก่ประเทศไทย พร้อมส่งเหรียญอธิษฐานที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ คือ เหรียญ 25 สตางค์ 50 สตางค์ 1 บาท 2 บาท 5 บาท 10 บาท เพียง 1 เหรียญต่อ 1 คำอธิษฐาน โดยจะนำเหรียญพร้อมซองอธิษฐานทั้งหมด น้อมเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิ พระดาบสเพื่อฝึกสอนวิชาชีพแก่คนยากจนต่อป ในส่วนอำเภอต่างๆ ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ในสังกัด และประชาชน ร่วมถวายความจงรักภักดี โดยร่วมโครงการ "1 เหรียญ 1 คำอธิษฐาน เพื่อในหลวง ได้ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ธนาคารทหารไทย หรือธนาคารกรุงไทยสาขาที่อยู่ใกล้ท่าน ทั้งนี้ จังหวัดได้วางกล่องรับซองอธิษฐานไว้ที่หน้าห้องสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังเก่า) ถึง 30 พฤศจิกายน 2552

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด