จ.เชียงใหม่ ร่วมสรุปบทเรียนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่อำเภอแม่แจ่มและอมก๋อย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสรุปบทเรียนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่อำเภอแม่แจ่มและอมก๋อย นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเครือข่ายฟื้นฟูลุ่มน้ำฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานดังกล่าวเป็นโครงการต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มและอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และส่วนราชการ องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนเครือข่ายลุ่มน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 25 อำเภอ รวม 16 องค์กร ร่วมดำเนินการ การประชุมดังกล่าว เพื่อสรุปและขยายผลโครงการต้นแบบแม่แจ่ม-อมก๋อย ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เข้าไปพัฒนาการจัดระเบียบที่ดิน แก้ไขปัญหาการบุกรุก เผา ทำลายป่า แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการปลูกพืชยาเสพติดในพื้นที่สองอำเภอคืออำเภอแม่แจ่ม และอมก๋อย จากปัญหาหมอกควันในแอ่งกระทะเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี 2550 ทำให้จังหวัดเชียงใหม่สูญเสียรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยวและค่ารักษาพยาบาลประชาชนนับพันล้านบาท นักท่องเที่ยวลดลงจำนวนมาก รายได้จากการท่องเที่ยวหดหายกว่าสองพันล้านบาท โครงการดังกล่าวได้สร้างจิตสำนึกประชาชนในการร่วมฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นที่นำร่อง ก่อนที่จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับกิจกรรมของงานมหกรรมเครือข่ายลุ่มน้ำฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ มีการเสวนาทางวิชาการ นิทรรศการโครงการต้นแบบแม่แจ่ม-อมก๋อย องค์กรเครือข่ายลุ่มน้ำอื่นๆ และการถ่ายทอดประสบการณ์จัดการปัญหาบุกรุกป่า ไฟป่า และการจัดการลุ่มน้ำ หมอกควัน และการเสวนาบทบาท ความหมายและคุณค่าใหม่ของระบบราชการในการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรอย่างบูรณาการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด