ปชช.ทุกหมู่เหล่า ยังคงเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปีอย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปีกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันdd > นับเป็นวันที่ 61 ของการเปิดให้ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ตลอดทั้งวันนี้ ได้มีประชาชนทุกหมู่เหล่าเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่อง อาทิ คณะจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา คณะป้องกันและปราบปราม ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาภาคเอกชน คณะองค์การบริหารส่วนสตำบลดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะอาสาสมัครตำบลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี รวมถึงคณะเกษตกรจากโครงการสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ในพระราชดำริ ทั้งนี้นายคล้อย ปานมณี เกษตกรในโครงการดังกล่าวเปิดเผยว่า มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานที่ดินให้แก่ เกษตกรมีที่ดินทำกิน จนทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนทุกวันนี้ ขณะเดียวกัน ยังมีคณะสงฆ์จากวัดสุทธารามและคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ อาทิ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนวัดนวลนรดิศเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรใจวันนี้ด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด