จุรินทร์ห่วงทุจริตเลือกตั้งครู

วันนี้ (19 พ.ย.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ และการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 19 พ.ย.ว่า บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในปัจจุบันทำหน้าที่เสมือนเป็นองค์กรบริหารงานบุคคลให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนั้น ต่อจากนี้ ก.ค.ศ.จะต้องเพิ่มบทบาทเชิงรุก รวดเร็ว และใช้มาตรการที่กฎหมายให้อำนาจไว้อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น เช่น สั่งระงับคำสั่ง สั่งระงับการกระทำ สั่งให้แก้ไข หรือใช้อำนาจแทนคณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา หากพบว่า การกระทำน่าจะไม่ถูกต้อง และเกิดความไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้ลุกลาม

ในอดีตการบริหารงานบุคคลจะยึดการพิจารณา และตัดสินใจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ แต่ก็มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา ซึ่งบางเขตพื้นที่ฯ มีปัญหาคาราคาซังมานาน แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปจัดการ เช่น การแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม ย้ายกิโลเมตรละเท่าไหร่ และบางเขตพื้นที่ฯ ประกาศบรรจุครูอัตราจ้างตามอัตราที่ได้รับ 30 คน แต่มีการบรรจุจริง 200 กว่าคน เป็นต้น ซึ่งเรื่องเหล่านี้หากไม่จัดการ ระบบก็จะมีปัญหาไปหมด รมว.ศธ. กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ซึ่ง ก.ค.ศ.ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 14 ธ.ค.นั้น ตนยังเป็นห่วงเรื่องการเลือกตั้ง เพราะมีพฤติกรรมที่ร้องเรียนมาโดยลำดับ ซึ่งตนไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอีก จึงอยากวิงวอนให้ครู และผู้บริหารนำนโยบาย 3D ที่มีเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต รังเกียจการซื้อสิทธิ์ขายเสียงรวมอยู่ด้วย ไปปฏิบัติเป็นตัวอย่างแก่นักเรียน เพราะหากครูไม่ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีแล้ว ก็คงไปสอนคนอื่นไม่ได้ อย่างไรก็ตาม หวังว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ จะได้มาอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม และได้ผู้ที่เป็นผู้แทนครูอย่างแท้จริง.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด