วธ.จัดโครงการรักพ่อ ทำตามคำสอนพ่อ เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณน้อมนำหลักธรรม 4 ประการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการรักพ่อ ทำตามคำสอนพ่อ เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณน้อมนำหลักธรรม 4 ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิตพร้อมเพรียงกัน 5 ธันวาคมนี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้หารือถึงการจัดทำ "โครงการรักพ่อ ทำตามคำสอนพ่อ ของกรมการศาสนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 โดยการจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณประพฤติปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ เมตตาธรรม สามัคคีธรรม สุจริตธรรมและเที่ยงธรรม สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ส่วนกลางจัดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และนำข้าราชการ ประชาชนร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณพร้อมกับในส่วนภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ หรือสถานที่จังหวัดกำหนด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นำประชาชนร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณพร้อมกันในเวลา 19.29 น.และจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และมอบหมายให้กรมการศาสนา จัดทำแผนงานรณรงค์ให้ประชาชน ได้น้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด