หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือราษฎรท้องถิ่นทุรกันดารพื้นที่ จ.มุกดาหาร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกปฏิบัติงานในท้องถิ่นทุรกันดาร บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร ณ วัดบรรพตศรีสุวรรณาราม บ้านนาปุ่ง หมู่ 7 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (19 พ.ย.52) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายประเวช สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นายแพทย์ประภาส วีรพล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และนายจิรพงษ์ แก้วมณี นายอำเภอคำชะอี นำแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข ออกปฏิบัติงานในท้องถิ่นทุรกันดาร บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร ณ วัดบรรพตศรีสุวรรณาราม บ้านนาปุ่ง หมู่ 7 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้านราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มารับบริการ บอกว่า ดีใจที่มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกมาให้บริการประชาชน เพราะเป็นพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยแต่ละครั้ง ต้องพึ่งหมอที่สถานีอนามัย ถ้าป่วยหนักก็ต้องเข้าเมือง ทั้งไกล และลำบาก จึงอยากให้มีหน่วยแพทย์ออกมาให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้มาก สำหรับบ้านนาปุ่ง อยู่ห่างจากอำเภอคำชะอี 19 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหาร 53 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง มีจำนวนทั้งสิ้น 116 หลังคาเรือน ราษฎร จำนวน 614 คน อาชีพหลักของราษฎรคือ ทำนา ทำไร่ ปัญหาสาธารณสุขที่พบมากคือ โรคระบบทางเดินหายใจในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยการจัดโครงการอบรมผู้เลี้ยงดูเด็กและให้สุขศึกษากับผู้ปกครองเด็ก

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด