ข่าวในพระราชสำนัก วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 12.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด เที่ยวบินที่ พีจี 1 กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ถึงยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เวลา 17.43 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระอง์ ไปในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และทรงวางพวงมาลาหลวง พวงมาลาของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พวงมาลาของส่วนพระองค์ และพวงมาลาของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่หน้าโกศศพ สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร ) ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.57 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พะวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดงาน "คริสต์มาส เซเลเบรชั่น แอท เซ็นทรัล เวิลด์ (Christmas Celebration at Central World ) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด