พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศไม้สิบสอง แด่สมเด็จพระญาณวโรดม เจ้าอาวา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศไม้สิบสอง แด่สมเด็จพระญาณวโรดม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส และทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ขณะที่เหล่าศิษยานุศิษย์ หลั่งไหลสักการะศพที่ศาลากลางน้ำอย่างต่อเนื่อง พระเสกสันต์ ศิริวรรณ พระอุปัฏฐาก สมเด็จพระญาณวโรดม กล่าวว่า สมเด็จพระญาณวโรดม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส กรรมการมหาเถรสมาคม ได้มรณภาพแล้วด้วยอาการหัวใจล้มเหลว เมื่อเวลา 06.00 น. สิริอายุ ได้ 93 ปี 8 เดือน พรรษาที่ 72 สำหรับกำหนดการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพ จัดขึ้น ที่ศาลากวีนิรมิต หรือ ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาส โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวัง ได้จัดเตรียมสถานที่ และได้นำโกฐไม้ 12 ซึ่งเป็นโกฐพระราชทานตามชั้นยศสมณศักดิ์ พร้อมกับจัดเตรียมสถานที่ในการพระราชทานน้ำสรงศพ โดยเคลื่อนขบวนศพ สมเด็จพระญาณวโรดม มายังบริเวณศาลากลาง ซึ่งทางวัดได้เปิดให้คณะสงฆ์วัดเทพศิรินทราวาส นำโดยพระพรหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสประกอบพิธีสรงน้ำศพ โดยมีคณะนักเรียนโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ และศิษยานุศิษย์ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เข้าสรงน้ำศพอย่างต่อเนื่อง และเวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ โดยการบำเพ็ญกุศลอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเวลา 7 วัน สำหรับประวัติสมเด็จพระญาณวโรดม นามเดิมว่า ประยูร พยุงธรรม ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2480 และจำพรรษาที่วัดเทพศิรินทราวาส มาโดยตลอด และได้เลื่อนสมณศักดิ์มาเป็นลำดับ จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ สมเด็จพระญาณวโรดม ถือเป็นพระสงฆ์ ที่ได้ริเริ่มโครงการมีคุณูปการแก่คณะสงฆ์มากมาย ทั้งเปิดโรงเรียนพระสังฆาธิการ เป็นผู้เรียบเรียง แปล และจัดพิมพ์หลักสูตรนักธรรม ธรรมศึกษา ทุกชั้น เป็นภาษาอังกฤษ บทสวดมนต์ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแผ่แก่ชาวต่างชาติ ถือเป็นผู้มีความสามารถด้านการศึกษาจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!