สธ.เดินหน้าก่อสร้างรายการตามงบ พ.ร.ก. ทันที พร้อมส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงบฯ ในวันที่ 30 พ.ย.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าก่อสร้างรายการตามงบ พ.ร.ก. ทันที พร้อมส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและแก้ไขปัญหาโครงการไทยเข้มแข็ง ของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีมติที่ประชุมคณะกรรมการทบทวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ว่า ผลสรุปการพิจารณาการก่อสร้างอาคารของหน่วยราชการในโครงการลงทุน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในปีงบประมาณ 2553 ให้เดินหน้าจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตรงตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในพระราชกำหนด โดยที่ต้องยึดราคากลางของกองแบบแผนและราคากลางของแต่ละพื้นที่ เป็นหลักในการพิจารณาผลการจัดซื้อ พร้อมทั้งส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ตามนโยบายเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล ส่วนรายการที่ขอทบทวน อาทิ โครงการการลงทุนระดับชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยู่ระหว่างการปรับลดวงเงินในอยู่ในราคาเดียวกันทั้งหมดและเพิ่มรายการก่อสร้าง รวมทั้งรายการของโรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ซึ่งขอปรับเปลี่ยนรายการร้อยละ 50 จะเร่งให้คณะอนุกรรมการทั้ง 3 ชุด จัดทำรายละเอียดให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์นี้ (20 พ.ย.) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า หากรายการที่ทำการทบทวนเสร็จสิ้นแล้ว จะนำข้อสรุปรายการต่าง ๆ ส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะรัฐมนตรีทำการพิจารณาให้ทันวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!