หน่วยงาน ก.แรงงาน ใน จ.ตราด ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 77 แสนต้น เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดตราด ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 77 แสนต้น เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน นายสบโชค สิงหปรีชา แรงงานจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดตราด ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ 77 แสนต้น เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ในวันนี้(18 พ.ย.) บริเวณพื้นที่สาธารณะหน้าวัดลำดวน ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด แรงงานจังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูและรักษาป่าตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมุ่งหวังให้คน ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการพัฒนา สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนเพื่อความสมดุลและยั่งยืนช่วยปัญหาลดภาวะโลกร้อน สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดตราดและอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมแล้วยังมีผู้ประกันตน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมปลูกต้นไม้กว่า 1,000 ต้น

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!