อิสราเอลอนุมัติให้ก่อสร้างที่อยู่อาศัยในเขตเยรูซาเลมตะวันออกเพิ่มอีกหลายร้อยหลัง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงมหาดไทยของอิสราเอล เปิดเผยว่า ได้อนุมัติการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่ม 900 แห่ง ที่นิคมชาวยิวในเยรูซาเลมตะวันออก ซึ่งถือเป็นความเคลื่อนไหวที่สวนทางกับข้อเรียกร้องของปาเลสไตน์ และของสหรัฐที่ขอให้อิสราเอลระงับการก่อสร้างนิคมชาวยิวแห่งใหม่อย่างสิ้นเชิงก่อนจะมีการเจรจาสันติภาพ ขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวของอิสราเอลก็ก่อให้เกิดกระแสวิจารณ์จากชาติตะวันตกและสหประชาชาติ.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด