จ.สงขลา เชิญร่วมบริจาคเงิน เครื่องอุปโภค บริโภค สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เครื่องอุปโภค บริโภค สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางจินดา กุลยเทพย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ปัจจุบันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินกิจกรรมให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา จัดสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ สาธารณภัยต่างๆ และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ทุกข์ยาก ทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง สำหรับประวัติความเป็นมาของมูลนิธิราประชานุเคราะห์ นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินสามล้านบาท ให้เป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิ และพระราชทานนามว่า มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ อยู่ใน พระบรมราชูปถัมภ์ กับทรงดำรงตำแหน่ง พระบรมราชูปถัมป์ภกแห่งมูลนิธินี้ ชื่อของมูลนิธินี้ หมายความว่า พระราชา และ ประชาชน อนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน เป็นการแสดงน้ำพระทัยว่า เวลาทำงานควรจะได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นและจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์ โดยได้ทรงมีพระราชดำริว่าภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัยอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ ไม่มีผู้ใดจะคาดหมายได้ ดังที่ได้เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุก นครศรีธรรมราช และหลายจังหวัด ภาคใต้ เมื่อ พ.ศ. 2505 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งสำนักงานอยู่ในกรมประชาสงเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีเยี่ยมในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และเด็กกำพร้า หรืออนาถา ที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย บูรณะ ซ่อมแซม ปรับปรุง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เพื่อให้มีการป้องกันสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ และเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นส่วนรวมแก่ประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนประการอื่น ซึ่งคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร และได้รับความเห็นชอบจากนายกมูลนิธิฯ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!