สมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จทอดพระเนตรการสร้างสรรค์ภาพไตรภูมิ สมัย ร.9 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวันพรุ่งนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการสร้างสรรค์ภาพไตรภูมิ สมัยรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในวันพรุ่งนี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการสร้างสรรค์ภาพไตรภูมิ สมัยรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า ขณะนี้การดำเนินการคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 50 ทั้งความชัดเจนในเรื่องขนาด การจัดวางภาพทั้ง 3 ภูมิ โดยในวันพรุ่งนี้ เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จทอดพระเนตรการสร้างสรรค์ภาพไตรภูมิดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ทั้งนี้ ภาพไตรภูมิ สมัยรัชกาลที่ 9 ที่จัดทำในครั้งนี้ มีขนาด สูง 16 เมตร กว้าง 3.20 เมตร แนวคิดและการจัดทำพัฒนามาจากไตรภูมิในอดีต ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิต เหตุการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะในส่วนของชมพูทวีป ซึ่งเป็นดินแดนที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายอาศัยอยู่ จะแสดงให้เห็นถึงป่าหิมพานต์ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาจนถึงประเทศไทย นำเสนอพระบรมมหาราชวัง พระเมรุมาศ พระราชพิธีและประเพณี วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยปัจจุบันที่มีพื้นฐานมาจากเรื่องไตรภูมิ ด้าน ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์ภาพไตรภูมิ สมัยรัชกาลที่ 9 กล่าวว่า ไตรภูมิ ถือว่ามีความสำคัญต่อโครงสร้างของสังคมไทย เป็นเรื่องปลูกฝังความเชื่อในทางสร้างสรรค์ สอนให้รู้จักความดีความชั่ว และผลของการทำความดีความชั่ว ซึ่งพื้นฐานของคนไทยมีจิตใจเชื่อมั่นในคำสอนทางพระพุทธศาสนาสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!