นักวิจัยมช.พัฒนาเทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกเยอบีราครั้งแรกของโลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาเทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกเยอบีราครั้งแรกของโลก พร้อมจดสิทธิบัตรการค้นพบแล้ว ศ.เกียรติคุณ ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และที่ปรึกษาโครงการประยุกต์ลำไอออนมวลหนักกับการปรับปรุงพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยไอออนไบโอเอ็นจีเนียริ่ง ศูนย์วิจัยนิวตรอนพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอก อาทิ เยอบีรา ดอกชวนชม จนสำเร็จโดยทำให้มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมไปสู่สภาพใหม่ โดยใช้ลำแสงไอออนมวลหนัก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองที่ใช้งบประมาณ 10 ล้านบาทถูกกว่าต่างประเทศเท่าตัว และถือเป็นเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกครั้งแรกของโลก โดยจะมีการยิงลำแสงดังกล่าวเข้าไปในเป้าหมาย เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม คล้ายการผสมพันธุ์ของแมลง โดยลำแสงจะถูกยิงเข้าไปถึงแก่นข้างในของไม้ดอก เพื่อชักนำให้เกสรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ ได้ทดลองในดอกเยอบีรา พบว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก 1 ก้านที่สามารถออกดอกได้เพียง 1 ดอก กลายเป็น 3 ดอกในก้านเดียวกัน โดยให้ชื่อว่าตองสยาม นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังทดลองในดอกชวนชม ซึ่งปกติใน 1 ดอกจะมี 5 กลีบแต่ทีมวิจัยสามารถทำให้เหลือเพียง 4 กลีบเท่านั้น และมีกลีบใหญ่ สวยงามขึ้น ศ.เกียรติคุณ ถิรพัฒน์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาทั่วโลกนิยมใช้รังสีแกมม่า หรืออิเล็กตรอน ที่มีขนาดเล็ก เปลี่ยนแปลงพันธุ์ไม้ดอก ซึ่งมีความแม่นยำน้อยกว่าวิธีดังกล่าวที่ค้นพบอย่างมาก ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจะให้งบประมาณสนับสนุน รวมทั้งจะดำเนินการจดสิทธิบัตรการค้นพบดังกล่าวให้ด้วย