ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม โครงการพัฒนาชีวิตเฉลิมพระเกียรติฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นางจินดา กุลยเทพย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา แจ้งว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่ 2 วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จัดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาชีวิตเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นพุทธบูชา และน้อมเกล้าฯถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2552 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ 2 วัดชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาชีวิตเฉลิมพระเกียรติฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนจะได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเจริญสติปัฏฐาน 4 ตามสมควร เพื่อพัฒนาชีวิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจพระพุทธศาสนาภาคปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวัน และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาชีวิตเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 28 วันที่ 28 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2552 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ 2 วัดชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ 2 วัดชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร 074-311678

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!