กรมการจัดหางาน จัดนัดพบแรงงานย่อยดึงผู้ว่างงานเข้าสู่ตำแหน่งงาน ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน ณ บริเวณสภา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการจัดหางาน จัดนัดพบแรงงานย่อยวันที่ 26-27 พฤศจิกายน ณ บริเวณสภาสตรีแห่งชาติ แก้ไขปัญหาการว่างงาน นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขณะนี้ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเริ่มคลี่คลาย ทำให้สถานประกอบการมีความต้องการแรงจำนวนมาก กรมการจัดหางานมีหน้าที่ส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และประชาชนในวัยทำงานทั่วไป ให้มีโอกาสสมัครงานและสัมภาษณ์งานโดยตรงกับนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำในหลายสาขาวิชาชีพ ตลอดจนนายจ้าง มีโอกาสเลือกบุคลากรร่วมงานได้ตรงความรู้ ความสามารถ จึงได้จัดงานนัดพบแรงงานย่อยในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลาเวลา 09.00 -15.00 น. บริเวณสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์(บ้านมนังคศิลา)เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประชาชนที่สนใจเตรียมหลักฐานการสมัครงาน รูปถ่าย 1-2 นิ้ว สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)และใบผ่านงาน(ถ้ามี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 หรือสายด่วน 1694

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด