จุดเทียนชัยออนไลน์ถวายพระพร''ในหลวง''

กสท.ทำเก๋ชวนคนไทยทั่วโลก จุดเทียนชัยออนไลน์ ถวายพระพร''ในหลวง'' ทั้งยังส่งต่อได้ผ่านสังคมออนไลน์