การแข่งขันขับร้องเพลงจีนครั้งปฐมฤกษ์ในประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นิตยสารแม่น้ำโขง สำนักงานสารนิเทศ สำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย สโมสรความร่วมร่วมมือเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย-จีน สมาคมมิตรภาพไทย-จีน กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนร่วมแข่งขัน ร้องเพลงจีน ชิงทุนการศึกษาที่ประเทศจีน ชมฟรี ได้ประสบการณ์ ส่งเสริมการใช้ทักษะและจินตนาการผ่านทางเสียงเพลงและ สร้างเวทีให้เยาวชนผู้สนใจทั่วไป เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 เพื่อเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และกำหนดให้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจนถึงวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี 2554 คณะกรรมการดำเนินงานจึงจัดโครงการประกวดขับร้องเพลงจีนครั้งปฐมฤกษ์ขึ้นเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ได้ร่วมกันสดุดีเฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ พร้อมน้อมนำพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสข้อคิดในการดำเนินชีวิตยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและจุดประกายความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทย - จีน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนโดยผ่านทางสื่อเสียงเพลง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนั้นการสร้างเวทีให้เยาวชน บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสถ่ายทอดจินตนาการและความสามารถผ่านผลงานศิลปะ ด้านดนตรี ช่วยส่งเสริมความคิดและทักษะ อันนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างเข้มแข็ง ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณ ด้วยเจตนารมณ์ในการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงจีนในครั้งนี้เพื่อที่จะเพิ่มพูนมิตรภาพไทย - จีน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง สนองความต้องการด้านการเรียนภาษาจีนแก่เพื่อนชาวไทยที่สนใจเรียนภาษาจีน สำนักงานนิตยสารแม่น้ำโขงได้กำหนดที่จะดำเนินกิจกรรม การแข่งขันร้องเพลงจีนครั้งปฐมฤกษ์ รองชิงชนะเลิศและตัดสินวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2552เวลา 8.00-9.00น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพกรุงเทพมหานคร และรอบรองชนะเลิศวันที่15 ธันวาคม 2552เวลา12.00-18.00น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการจัดงานการแข่งขันจะมอบใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัลและของที่ระลึกแก่ผู้รับรางวัล ผู้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 5 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลละ 2,000 หยวน และได้ทุนไปเรียนภาษาจีนที่นคร คุนหมิงเป็นเวลา 1 เดือน โดยสำนักงานการสอนภาษาจีนแก่ชาวต่างชาติแห่งประเทศจีนจะให้ทุนการเรียน สำนักงานนิตยสารแม่น้ำโขงออกค่าเดินทางไปกลับและค่าที่พัก ค่าอาหารระหว่างอยู่คุนหมิง ผู้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 8 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลละ 1,000 หยวน ผู้รับรางวัลที่ 3 จำนวน 12 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลละ 600 หยวน ผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขันหรือร่วมเข้าชมการแข่งขัน สมัครและเข้าชมฟรีได้ที่คุณ มีซานา และคุณสายทิพย์ 085-3349092 086-4416857

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!