สธ. เผย 10 ปี หลังเปิดศูนย์พึ่งได้พบสถิติเด็กสตรีถูกกระทำรุนแรงพุ่งสูงกว่าร้อยละ 200

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สธ.เผย 10 ปี หลังเปิดศูนย์พึ่งได้พบสถิติเด็กสตรีถูกกระทำรุนแรงพุ่งสูงกว่าร้อยละ 200 เฉพาะปีนี้มีผู้ถูกกระทำสูงกว่า 2 หมื่นคน เตรียมขยายศูนย์พึ่งได้เพิ่มอีก 150 แห่ง และขยายไปยังสถานีอนามัยทั่วประเทศ เพื่อรองรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถิติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะในเด็กและสตรี พบขณะนี้มีเด็กและสตรีถูกกระทำความรุนแรงมากถึง 22,925 ราย เฉลี่ยวันละ 63 ราย ดูจากสถิติในรอบ 5 ปี มีผู้ถูกกระทำรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึงร้อยละ 228 ซึ่งถือเป็นสถิติที่น่าตกใจอย่างมาก ผู้ถูกทำร้ายจำเป็นต้องได้รับการดูแลเยียวยาจิตใจอย่างเร่งด่วน ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงเตรียมขยายศูนย์พึ่งได้ ในโรงพยาบาลชุมชนเพิ่มอีก 150 แห่งทั่วประเทศ ภายในปีนี้ หลังเปิดไปแล้ว 783 แห่ง เพื่อรองรับผู้ถูกกระทำรุนแรงที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเตรียมขยายลงสู่ระดับสถานีอนามัยด้วย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลเยียวยาจิตใจผู้ถูกกระทำรุนแรง ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดทำคู่มือตรวจวินิจฉัยทางนิติเวช เป็นแนวทางให้แพทย์ในการช่วยเหลือเด็กและผู้หญิง พร้อมคู่มือแนวทางให้ความช่วยเหลือเด็กและผู้หญิง บุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำรุนแรง โดยจะจัดพิมพ์ส่งไปยังสถานพยาบาลทั่วประเทศ สำหรับปัญหาความรุนแรงที่พบในเด็กและสตรีมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ การถูกทำร้ายร่างกาย รองลงมาคือ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และการถูกทารุณทางจิตใจ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด