อบต.บางนอนรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุปี 54

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายบุญจริง แก้วนาบอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) บางนอน เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน อ.เมือง จ.ระนอง กำลังเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี 2554 จึงขอให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตตำบลบางนอนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2493 ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในเขต อบต.บางนอน ให้ไปลงทะเบียนและเพื่อยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ของปีงบประมาณ 2554 พร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!