''แม้ว''เหน็บเป็นรัฐบาลคุณหนูวีนแตก

พ.ต.ท.ทักษิณแนะ''มาร์ค''เอาอย่าง''โอบามา''อย่าเป็นคุณหนูวีนแตกอย่าคิดว่าคนอื่นไม่รักชาติรับช่วยวิศวกรไทย