สพท.ปัตตานี เขต 1 จัดโครงการทุนการศึกษ "ภูมิทายาท ประจำปีการศึกษา 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการทุนการศึกษา "ภูมิทายาท ประจำปีการศึกษา 2553 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนดี แต่มีฐานะยากจน มีความประพฤติดีและขาดโอกาสทางการศึกษา ได้รับความช่วยเหลือทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตรระดัมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 75 ทุนๆ ละ 30,000 บาท/ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 87 ทุนๆ ละ 40,000 บาท/ปี โดยผู้สมัครมีคุณสมบัติ ดังนี้ (1) กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ทุนระดับ ม.ต้น) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ทุนระดับ ม.ปลาย) ปีการศึกษา 2552 ในโรงเรียนทุกสังกัดที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 5 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย อ.จะนะ อ.นาทวี และ อ.สะเดา (2) นักเรียน ่อแม่ และผู้ปกครอง มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลใน อ.เมือง อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง และ อ.ปะนาเระ (53 ตำบล) รวมถึงคุณสมบัติอื่นที่มีความเหมาะสม จึงขอเชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา "ภูมิทายาท และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 โทร.0-7346-0076 ต่อ 18 ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00-16.00 น.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!