วิทยาลัยเทคนิคตราด จัดโครงการองค์ความรู้วิชาชีพทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R Radio

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วิทยาลัยเทคนิคตราด จัดโครงการองค์ความรู้วิชาชีพทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R Radio Network นางสาวสาริกา สัมมา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการองค์ความรู้วิชาชีพทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R Radio Network ในวันนี้(17 พ.ย.)ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตราด โดย นางอ้อมเดือน สมคิด คณะผู้จัดโครงการ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ปฏิบัติงานตาม โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านอาชีวศึกษา ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดทำโครงการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R Radio ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคตราด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานว่าบุคลากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดรายการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงการองค์ความรู้วิชาชีพทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R Radio Network ขึ้น เพื่อให้ครูได้รู้หลักและแนวทางในการจัดรายการวิทยุที่ถูกต้องและชัดเจน เพื่อให้ครูมีทักษะด้านการจัดรายการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ครูสามารถแนะนำอาชีพและวิชาชีพต่างๆ ให้องค์กรชุมชนท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน และเพื่อสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการดำเนินงานสถานีวิทยุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!