อบต.รูสะมิแล จ.ปัตตานี ขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน ปี 2554

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนตำบลรูสะมิแล จ.ปัตตานี ดำเนินการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2554 นายสมมาศ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรูสะมิแล เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้ องค์การบริหารส่วนตำบลรูสะมิแล รับขึ้นทะเบียนบุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยผู้ที่มาขึ้นทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติคือ มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2493 และต้องนำหลักฐานมาแสดงตน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ไม่จำกัดธนาคาร) อย่างละ 1 ฉบับ จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นำหลักฐานมาขอขึ้นทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรูสะมิแล ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ระหว่างวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!