จ.สุราษฎร์ธานี น้อมนำพระราชเสาวนีย์พระราชินี จัดทำโครงการธนาคารต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี น้อมนำพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สู่การปฏิบัติ โดยจัดทำโครงการธนาคารต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า นายดำริห์ บุญจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จากการที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชนในทุกภาคส่วนตระหนักและเห็นความสำคัญของป่าไม้และแหล่งน้ำ โดยช่วยดูแล รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์ดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยการจัดทำโครงการธนาคารต้นไม้ขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวมีแนวคิดที่จะให้ภาคประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินทำกินของตนเอง เพื่อสร้างมูลค่าและใช้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทุน โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งธนาคารต้นไม้ โดยมีเป้าหมายจำนวน 299 แห่ง แต่ละแห่งปลูกไม้ต่ำกว่า 5,000 ต้น ซึ่งคาดว่าภายในปี 2553 จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีต้นไม้ไม่ต่ำกว่า 1,490,000 ต้น ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีประชาชนเป็นเจ้าของและดูแลต้นไม้ที่ตนเองปลูกไว้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2553

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!