จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตั้งตู้คอมพิวเตอร์อัจฉริยะระบบนิ้วสัมผัสบริการข้อมูลสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตั้งตู้คอมพิวเตอร์อัจฉริยะระบบนิ้วสัมผัสบริการข้อมูลสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว หวังกระตุ้นยอดขายเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ผลิตสินค้า OTOP นายสมพร อรุณรัตน์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ได้รับการจัดสรรตู้คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ จำนวน 2 ตู้ เพื่อประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ปี 2552 ทั้ง 4 ภาค ให้กับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์โดยมีชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ รูปแบบสินค้า รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP แต่ละประเภท และรวมถึงข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ในภาพรวมทั่วประเทศ ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และรายละเอียดอื่นๆ เช่น ข้อมูลผู้นำชุมชนและกิจกรรมดำเนินงานพัฒนาชุมชน ผลดำเนินการระบบมาตรฐานงานชุมชน ระดับการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ชุมชน ภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง ซึ่งใช้ระบบนิ้วสัมผัส ( Touch Screen) ทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ติดตั้งตู้คอมพิวเตอร์อัจฉริยะไว้ บริเวณศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 จำนวน 1 เครื่อง และท่าอากาศยานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นักท่องเที่ยวได้รู้จักผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว และจะช่วยเพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตได้มากขึ้น

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!