สาทิตย์ หารือแนวทางจัดงานครบรอบ 6 ปี กองทุนเยียวยาชายแดนภาคใต้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หารือแนวทางจัดงานครบรอบ 6 ปี กองทุนเยียวยาชายแดนภาคใต้ และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติแต่งตั้งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่างที่ว่างแล้ว นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดงานครบรอบ 6 ปี การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมการหารายได้เข้ากองทุน สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมกับแต่งตั้งอนุกรรมการจัดงานครบรอบ 6 ปี ขึ้นมาเพื่อให้การจัดงานต่างๆ ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฝ่ายนักบริหารระดับสูง 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นายธีรภัทร สันติเมทนีดล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และนายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นต้นไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด