จ.สุราษฎร์ฯ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งเป้าปี 2553 ปลูกต้นไม้เพิ่มไม่ต่ำกว่า 1,490,000 ต้น วันนี้ (17 พ.ย.52) เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจิรวัชร์ สิงห์ดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎรานี ประชุมหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 หน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานรร่วมกันเกี่ยวกับด้านบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้เนินการในปีงบประมาณปี 2552 เพื่อรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคและ้อบกพร่องของการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน/อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งจะได้นำไปแก้ไขหรือปรับใช้ในปีต่อๆ ไป นายจิรวัชร์ สิงห์ดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การอนุรักษ์ทำนุบำรุงพื้นที่ป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ผลนั้น ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่ไปด้วย อย่างเช่น การดำเนินโครงการ "เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสนต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็อีกเป็นโครงการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟู ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 40,000 ต้น รวมทั้งโครงการธนาคารต้นไม้ ที่เกิดจากแนวคิดที่จะให้ภาคประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจในที่ดินทำกินของตนเอง เพื่อสร้างมูลค่าและใช้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทุน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมทำการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ รวมกลุ่มกันจัดตั้งธนาคารต้นไม้ โดยมีเป้าหมายทั้งจังหวัดจำนวน 299 แห่ง และคาดว่าภายในปี 2553 จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะปลูกต้นไม้ได้ไม่ต่ำกว่า 1,490,000 ต้น

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!