นักวิจัยไบโอเทคได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ในผลงานเทคโนโลยีคัดกรองสารชีวภาพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิจัยไบโอเทคได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย ในผลงานเทคโนโลยีคัดกรองสารชีวภาพ พร้อมศึกษาต่อยอดพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง นายโคล้ด รัมเพลอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัท ลอรีอัล ได้ร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จัดโครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย : เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552 โดยได้มอบทุนวิจัยทุนละ 200,000 บาท จำนวน 4 ทุน ให้แก่นักวิทยาศาสตร์สตรี ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนในปีนี้ ได้แก่ น.ส.นิศรา การุณอุทัยศิริ หัวหน้าห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) ในการศึกษาเทคโนโลยีไมโครอะเรย์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการคัดกรองสารชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูงมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและพัฒนาทางชีวภาพในประเทศไทย โดยผลงานเด่น คือ การนำเทคโนโลยีนี้มาพัฒนาเป็นชุดตรวจแอนติบอดีสำหรับตรวจจับเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร ซึ่งใช้เวลาตรวจที่ใช้ต้นทุนต่ำ สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้นจากเดิมที่ต้องใช้ 5-6 ชั่วโมง เบื้องต้นได้ร่วมกับบริษัท นาโนเอเชีย จำกัด ในการทดสอบประสิทธิภาพของวิธีดังกล่าว พร้อมกันนี้ ทุนวิจัยที่ได้จะนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับทุนอีก 3 คน คือ รศ.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการศึกษาการสกัดสารสำคัญทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรไทยโดยใช้เทคโนโลยีของไหลวิกฤตกึ่งวิกฤตและของไหลวิกฤตยวดยิ่ง ผศ.อนงค์นาฎ สมหวังธนโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนา ฟิล์มพอลิแลคไทด์ ดินเหนียว นาโนคอมโพสิต เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านบรรจุภัณฑ์อย่างอ่อน และ ผศ.จูงใจ ปั้นประณต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคขนาดนาโนเมตรสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!