ท้องถิ่นจังหวัดพะเยาเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุครั้งที่ 3 เพื่อครองรับเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ 2554

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุครั้งที่ 3 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ นายเลือดไท วงศ์ใหญ่ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุใน 2 ครั้งที่ผ่านมานั้น จังหวัดพะเยาได้มีผู้สูงอายุในพื้นที่มาลงทะเบียนจำนวนมาก แต่ก็ยังคงพบว่ามีผู้สูงอายุอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังตกค้างไม่ได้ลงทะเบียนในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ โดยในปี 2552 นี้ ทางรัฐบาลจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ตกค้างหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ตลอดจนผู้สูงอายุรายใหม่สามารถมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ซึ่งจะเป็นการรักษาสิทธิและประโยชน์ที่ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวสมควรจะได้รับ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ได้มีการขอความร่วมมือไปยังเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุในท้องถิ่นได้ทราบถึงการรับลงทะเบียนในครั้งนี้ ซึ่งทางสำนักงานส่วนท้องถิ่นได้เปิดให้ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2493 สามารถมาลงทะเบียนได้ที่ เทศบาลหรือในเขตพื้นที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 สำหรับข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2553ของจังหวัดพะเยา ตามระเบียบปี 2548 มีจำนวนทั้งสิ้น 26,483 คน ตามนโยบายของรัฐบาล จำนวน 23,596 คน และตามงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 6,562 คน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!