ศาลกาฬสินธุ์เชิญชวนนักศึกษาค้างชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลกาฬสินธุ์เชิญชวนนักศึกษาค้างชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง นายปรัชญา กำเนิดฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งว่า ด้วยกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ได้ร่วมกับ สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ก่อนฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างชำระ ตั้งแต่ 5 งวดขึ้นไป โดยจังหวัดกาฬสินธุ์จะได้ดำเนินการประนีประนอมยอมความหรือไกล่เกลี่ย ณ ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 22 24 พฤศจิกายน 2552 จึงขอเชิญผู้ที่ค้างชำระตั้งแต่ 5 งวดขึ้นไปได้เข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องร้องดำเนินคดี สำหรับหลักฐานที่นำมาดำเนินการ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สัญญากู้ยืม เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืม หากรายใดเจ้าตัวไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการไกล่เกลี่ยแทนได้ ส่วนผู้ที่เพิกเฉยไม่มาเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอมหนี้ จะต้องถูกดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายและต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าทนายความ ค่าดอกเบี้ย ค่าเบี้ยปรับ และมีประวัติที่ไม่ดีในการสมัครเข้าทำงาน สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์มีจำนวนผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 จำนวน 3,642 ราย เงินต้นคงเหลือ 243,598,377.37 บาท ดอกเบี้ย 9,269,592.54 บาท เบี้ยปรับ 8,788,713.24 บาท ยอดหนี้รวม 261,656,683.51 บาท อำเภอที่มากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมือง 500 ราย กุฉินารายณ์ 430 ราย ยางตลาด 359 ราย อำเภอที่น้อยที่สุด ได้แก่ อำเภอร่องคำ 27 ราย อำเภอสามชัย 48 ราย อำเภอนามนและอำเภอดอนจาน อำเภอละ 97 ราย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!