จังหวัดอุทัยธานีแจ้งเตือนลักษณะอากาศหนาวเย็น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดอุทัยธานี แจ้งเตือนลักษณะอากาศหนาวเย็น นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552-2553 ว่าจะเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2552 ถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ทำให้บริเวณดังกล่าว จะมีอุณหภูมิลดลง โดยในเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงกลางของฤดูหนาว ความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาต่อเนื่องมากขึ้น ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และฤดูหนาวจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสภาวะอากาศหนาวเย็นดังกล่าว จังหวัดอุทัยธานีจึงขอให้ประชาชนจัดเตรียมเครื่องนุ่มห่มกันหนาว เช่น เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม ไว้ให้เพียงพอกับสมาชิกในครอบครัว และระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพของคนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และเด็กเล็ก หากเจ็บป่วยให้รีบรักษาพยาบาลตามสถานพยาบาลที่ท่านอยู่ในเขตบริการ ตลอดจนระมัดระวังการก่อไฟไล่ความหนาวเย็น และเผาหญ้าซังข้าวเพื่อจับสัตว์ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอัคคีภัยลุกลามไหม้อาคารบ้านเรือน เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งควันไฟ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุด้านการจราจรได้ สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเดินทาง เนื่องจากหลายพื้นที่อาจมีหมอกเกิดขึ้น จังหวัดอุทัยธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน หากพบเห็นการเกิดอัคคีภัยต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่ออำเภอหรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง หรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5657-1725 ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด