รองเลขาฯอย.ระบุ ระบบการสั่งซื้อยาใหม่ เปิดกว้างเพื่อให้ยามีคุณภาพราคาถูกลง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ระบุ ปรับระบบการสั่งซื้อยาในกลุ่มวัตถุที่ออกฤทธิ์ฯใหม่ เปิดกว้างให้มีการแข่งขันเสนอราคาเพื่อให้ได้ยามีคุณภาพ ราคาถูกลง นพ.พงศ์พันธ์ วงศ์มณี รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยถึงกรณีที่นักวิชาการบางคนออกมาแสดงความคิดเห็นว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปรับเกณฑ์การซื้อยาโดยไม่กำหนดสเปก ว่า เป็นเรื่องที่นักวิชาการดังกล่าวอาจได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน เพราะโดยข้อเท็จจริงแล้ว การจัดซื้อยาระบบใหม่ที่เรียกว่า ระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น อย.ได้มีการดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 โดยมีคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานกำหนดคุณภาพและประสิทธิภาพของยาที่จะมานำเสนอต่อ อย.นั้น คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน มีความเข้มงวดมาก โดยกำหนดให้ยาที่มาร่วมประมูลนั้น จะต้องผ่านขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตำรับในต่างประเทศ ได้แก่ ยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ต้องมีใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ การศึกษาชีวสมมูล หรือผลการทดลองทางคลินิก เพื่อแสดงว่ายามีคุณภาพ มีใบรับรองเภสัชภัณฑ์ตามแบบที่องค์การอนามัยโลกกำหนด และใบรับรองการจำหน่ายเพื่อรับรองว่ายาที่มานำเสนอนั้นมีวางจำหน่ายในประเทศผู้ผลิต และต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคก่อน รายใดที่ไม่ผ่านเทคนิคจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา เพราะฉะนั้นจึงทำให้ได้ยามีคุณภาพดีราคาถูกลง โดยบางชนิดถูกลงอีกร้อยละ 30-40 รองเลขาธิการฯ กล่าวอีกว่า กรณีมีผู้เกรงว่า ยาเมทิลเฟนิเดตที่ใช้รักษาโรคสมาธิสั้นจะขาดตลาดนั้น อย.ได้จัดสต็อกแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ให้มีถึงเดือนธันวาคม 2552 เนื่องจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) จะทบทวนสถานะของทะเบียนตำรับเมทิลเฟนิเดตในเดือนธันวาคมนี้เช่นกันว่าจะให้ใช้ในทางการแพทย์ต่อไปหรือไม่ หาก USFDA มีมติเพิกถอนทะเบียน ทาง อย.จะรีบดำเนินการประชุม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กสมาธิสั้นต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!