ศธ.ปล่อยกู้รร.สอนศาสนาอิสลาม ปลอดดอก

กระทรวงศึกษาธิการเปิดให้รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามควบสามัญ ยืมเงินกองทุนส่งเสริมรร.ในระบบ ปลอดดอกเบี้ย

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด