ผู้แทนฮัจย์ทางการไทยเปิดศูนย์เรียนรู้สอนหลักการประกอบพิธีฮัจย์ที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ฮัจย์ที่สมบูรณ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้แทนฮัจย์ทางการไทย เปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นเวทีสอนหลักการทำฮัจย์ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ตามหลักการศาสนาอิสลาม ซึ่งผู้แสวงบุญชาวไทยจะได้รับจากการประกอบพิธีฮัจย์ในครั้งนี้ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ผู้แทนฮัจย์ทางการไทย กล่าวว่า ในขณะนี้เป็นช่วงเวลาในการประกอบพิธีฮัจย์ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้ว ประกอบกับผู้แสวงบุญชาวไทยส่วนใหญ่จะมีเวลาว่างในการศึกษาข้อมูลการประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ ทางคณะผู้แทนฮัจย์ไทยได้ใช้บริเวณดาดฟ้าของสำนักงาน ซึ่งสามารถรองรับผู้แสวงบุญได้ประมาณ 1,000 คน เปิดเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการประกอบพิธีฮัจย์ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความละเอียดอ่อน และง่ายต่อการเกิดความผิดพลาด เนื่องจากบ่อยครั้งพบว่า ผู้แสวงบุญได้รับความรู้ที่ผิดพลาด และได้นำความรู้ดังกล่าวมาใช้ จะทำให้ผลของการประกอบพิธีฮัจย์ขาดความสมบูรณ์ไปอย่างน่าเสียดาย นอกจากนี้แล้วในการสอนดังกล่าว ยังได้มีการเน้นให้ทราบถึงเจตนารมณ์และผลที่จะได้รับจากการประกอบพิธีฮัจย์ที่ถูกต้องคือ ความเป็นผู้ที่ใฝ่หาแต่ความดีงาม การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง และที่สำคัญคือไม่หวนกลับไปกระทำความผิดใดใดอีกตลอดชีวิต ผู้แทนฮัจย์ทางการไทย กล่าวอีกว่า เนื่องจากผู้แสวงบุญชาวไทยมาจากหลายภูมิภาคของประเทศ การสอนและให้ความรู้จึงได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน โดยใช้ทั้งภาษาไทยกลาง ภาษาท้องถิ่นภาคใต้ และภาษามาลายูท้องถิ่นในการสอน ศูนย์ข่าวฮัจย์ไทย กรมประชาสัมพันธ์ รายงานจากนครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด