เจ้าวัดโสธรฯเจอดี รับตำแหน่งวันแรก

เจ้าวัดโสธรฯเจอดี รับตำแหน่งวันแรก

เจ้าวัดโสธรองค์ใหม่ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว จากนั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์จึงให้โอวาท ระบุมั่นใจสามารถบริหารงานวัดได้ราบรื่น ขณะที่พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดดังแห่งลุมน้ำบางปะกง เชื่อปัญหาของวัดโสธร ทุกปัญหามีทางแก้ ขณะที่ผู้ช่วยจ้าวัดโสธร ที่ไม่เห็นด้วยการคำสั่งครั้งนี้เมินเข้าร่วมพิธี ขณะเดียวกันเจ้าวัดองค์ใหม่เจอดี สามเณรปาระเบิดปิงปองใส่หน้ากุฎิ จับได้อ้างทำไปเพราะคึกคะนอง ก่อนจะคุมตัวไปขอขมา

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 16 พ.ย. ที่ตำหนักสมเด็จ วัดสระเกศ กรุงเทพฯ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน 2 รูป คือ พระราช วรมุนี วัดดุสิดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม และพระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี ดร.อำนาจ บัวศิริ ผอ. สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวถวายรายงานเกี่ยวกับพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในครั้งนี้ พร้อมทั้ง คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์กว่า 100 คน เข้าร่วม

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่ง ตั้งเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ พระอารามหลวงว่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ มติ มส. ในการประชุมครั้งที่ 23/2552 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 จึงแต่งตั้งให้พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ (ประยงค์ ปิยวัณโณ) อายุ 80 ปี พรรษา 43 วิทยฐานะ นักธรรมเอก เจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และเจ้าคณะอำเภอบางปะกง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ระบุต่อว่า โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดโสธรฯ ดังกล่าวข้างต้น จงอยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งแล้วนั้น ซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ประกาศมหาเถรสมาคม ขอจง ถึงความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา ตลอดกาลนานเทอญ แต่งตั้ง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

จากนั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์ กล่าวให้โอวาทแด่เจ้าอาวาสพระอารามหลวงรูปใหม่ ว่า พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับความนับถือจากคณะสงฆ์และชาวเมืองฉะเชิงเทรา เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในการปกครอง แม้ท่านจะสูงวัย แต่ท่าน ก็มีสุขภาพแข็งแรง สามารถบริหารงานภายในวัดโสธรฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเป็นเช่นนั้น เจ้าคณะภาค 12 และเจ้าคณะ จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้พิจารณาแล้วเห็น ว่าท่านมีความเหมาะสมที่จะบริหารงานวัดโสธรฯ ให้เจริญยิ่งขึ้นไปจึงได้เสนอต่อที่ ประชุม มส. ซึ่งที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ เพื่อให้พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ ได้เข้ามาดูแลกิจการภายในวัดต่อไป ให้สมกับเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญเป็นลำดับต้นของประเทศไทย

ด้านพระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ กล่าวภายหลังรับมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ว่า หลังจากที่พระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส วัดโสธรฯแล้ว จะเดินทางเข้าไปยังวัดโสธรฯด้วย ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประท้วงของพระในวัด จะต้องเข้าไปดูปัญหา ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น จากนั้นถึงจะมีการแก้ไขปัญหา โดยเชื่อว่า ทุกปัญหามีทางแก้ เรื่อง ที่เกิดขึ้นอาตมาไม่ได้มีส่วนรู้เห็น เขาทำ กันเอง อย่างไรก็ตาม อาตมาต้องเข้าไปวัดโสธรฯ พร้อมเข้าไปดูปัญหาภายในวัดก่อน ตอนนี้ตอบอะไรยังไม่ได้มาก

จากนั้นพระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ พร้อม ด้วยคณะศิษย์ ได้เดินทางกลับไปที่วัดโสธรฯทันที ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่พระพิพิธ กิจจาภิวัฒน์ มาเข้าพิธีรับตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดโสธรฯ เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ช่วยเจ้าอาวาส ที่ไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดครั้ง นี้ไม่ได้มาร่วมพิธีด้วย นอกจากนี้ขณะที่ เจ้าอาวาสวัดองค์ใหม่เดินขึ้นกุฏิ ปรากฏว่า มีสามเณรรูปหนึ่ง ได้ขว้างประทัดยักษ์ตกหน้ากุฏิ 2 ลูก แต่ระเบิด 1 ลูกอีกลูกไม่ระเบิด และโชคดีไม่มีใครบาดเจ็บหรือ เสียชีวิต เจ้าหน้าที่จึงตรงเข้าจับกุมตัวไว้ได้ โดยสามเณรรับสารภาพอ้างว่าทำไปเพราะความคึกคะนอง ก่อนนำตัวไปขอขมากับ เจ้าอาวาสวัดรูปใหม่.

 

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!