ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.53 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถบัสพระที่นั่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ จากที่ประทับแรม ณ โรงแรมแคนทารี่ (Kantary) อยุธยา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยังโรงสีเทพประทาน 2 อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ทรงเยี่ยมชมกิจการโรงสี ซึ่งได้พระราชทานให้ชาวนาให้ชาวนาตำบลบางเสด็จ ใช้สีข้าวไว้บริโภคเอง เมื่อปี 2530 มีเครื่องสีข้าวขนาดใหญ่ 1 เครื่อง และขนาดเล็ก 1 เครื่อง รถไถและรถอัดฟางก้อน และตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว โดยสมาชิกสามารถเข้ามาสีข้าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องเสียรำข้าว และปลายข้าวให้โรงสีนำไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาใช้ในกิจการ ส่วนรถไถและรถอัดฟางก้อนสามารถใช้ได้ แต่ต้องทำข้อตกลงกับโรงสีว่าจะไม่เผาฟาง เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณวัดท่าสุทธาวาส เพื่อทอดพระเนตรการทำตุ๊กตาชาววังของศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี 2519 เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยให้มีอาชีพเสริม ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระที่นั่งต่างๆ ภายในพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิ พระที่นั่งวโรภาษพิมาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปี 2419 บริเวณที่ประทับเดิมของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งเวหาศจำรูญ หรือ เทียนเหมงเต้ย เป็นพระที่นั่ง 2 ชั้น ซึ่งพ่อค้าชาวจีนในไทย ได้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2432 สำหรับเป็นที่ประทับในฤดูหนาว สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!