''ทักษิณ''พร้อมเคลียร์เขมร ช่วยวิศวกรไทย

อดีตนายกฯระบุ พร้อมช่วยประสานกัมพูชา ให้ความเป็นธรรมวิศวกรไทย ชี้แต่จะเข้าไปแทรกแซงให้ปล่อยตัวไม่ได้