ปธ.วิปวอน ส.ส.ร่วมประชุมสภาฯ

ประธานวิปรัฐบาล วอนฝ่ายค้าน-รัฐบาล เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงก่อนปิดสภา ลั่นสภาล่มต้องรับผิดชอบร่วมกัน