ทีมทำคดี''ศรีธนะขันต์'' ขอบคุณ''ชวน''

ทีมทำคดีฆ่าแม่-ลูก ตระกูลศรีธนะขันต์ เข้าขอบคุณ ''ชวน'' ช่วยเรื่องทำคดีจนสำเร็จ ปัดหารือประชุม ก.ตร.